Kalite Politikası


     Akmetal Asansör süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla;

  • Müşteri memnuniyeti ve çalışanların bağlılığını gerçekleştirmekte,
  • Sürdürülebilir mükemmelliği sağlayabilmek adına sürekli iyileştirmeyi hedeflemekte,
  • Ürünleri ve süreçleri dikkate almakta,
  • Müşterilerinin ve tedarikçilerinin katılımı sağlamakta,
  • Ekip ve takım çalışmasını desteklemekte,
  • Tüm çalışanlara sorumluluk vermektedir.

Yönetimin katılımı, iletişim, sürekli gelişme, eğitim, ekip çalışması, süreç iyileştirme, kalite yönetiminin başarısı için gerekli kilometre taşları olduğu bilinci ile üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların katılımı ve uzun dönemli, sistematik bir değişim programı uygulanmaktadır.


Güvenli ve Konforlu Yükselişin Adresi
Akmetal Asansör